top of page

KIND & COach
helpt ieder kind door vanuit elke situatie te kijken naar 'wat is er wèl'? 

INGRID SNIJDERS

Kindercoach en Kinder- en Jeugdtherapeut

OVER MIJZELF

Mijn naam is Ingrid Snijders (1962) en ik woon in Santpoort-Noord.

Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen.

Van jongs af aan wist ik dat ik met kinderen wilde werken. Kinderen zijn puur, uniek, eerlijk en kwetsbaar tegelijk. Het was dan ook vanzelfsprekend dat ik groepsleerkracht werd op een basisschool. Van 1985 tot 1990 werkte ik op de Bavoschool in Haarlem-Noord en vanaf 2000 tot 2010 heb ik met veel plezier op de Parnassiaschool in Santpoort-Noord voor de klas gestaan.

 

In mijn werk kwam ik veel kinderen tegen die een helpende hand nodig hadden op sociaal en emotioneel gebied. Denk maar aan gevolgen van echtscheiding, overlijden, pestgedrag, onzekerheid, enz.  


Om die helpende hand te kunnen bieden, heb ik in 2009 het diploma voor Kindercoach gehaald en ben ik in juni 2011 afgestudeerd als Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut.
In 2010 ben ik mijn praktijk KIND&COach Ingrid Snijders gestart.

ABOUT

Ingrid

SERVICES

VOOR WIE?

Het komt voor dat je als ouder denkt: ‘ik maak me zorgen om mijn kind‘ of ‘mijn kind zit niet lekker in zijn vel’. Maar je kunt er niet achterkomen wat er precies aan de hand is.

Je wilt je kind helpen maar weet niet hoe.

 

Ik bespreek graag samen met jou wat de situatie is en hoe ik je mogelijk kan helpen.

Ik begeleid kinderen van 6 tot 18 jaar die sociale en/of emotionele problemen hebben zoals:

 

  • problemen door ziekte in het gezin

  • problemen die met onderwijs te maken hebben, waaronder pesten/gepest worden, gedragsproblemen, angst zoals faalangst, sociale angst, etc.

  • zelfbeeldproblemen

 

 

KIND&COach Ingrid Snijders kan een kind en ouders net dat zetje geven dat nodig is om het leven weer positief en vol vertrouwen tegemoet te zien.

Het kind is puur, uniek, eerlijk en kwetsbaar tegelijk

HOE WERK IK?

Intake
Wanneer een kind bij mij wordt aangemeld volgt er eerst een intakegesprek met de ouders. In dit gesprek maken wij kennis met elkaar. Daarnaast praten we uiteraard over datgene waarover de ouders zich zorgen maken wat betreft hun kind. In enkele gevallen is het kind bij dit intakegesprek aanwezig.

 

Hulpvraag
In samenspraak formuleren de ouders en ik de hulpvraag. Dan volgt er een eerste gesprek met het kind, waarbij de hulpvraag van het kind centraal staat. Wanneer de hulpvraag van het kind en de hulpvraag van de ouders verschillen, ga ik uit van de hulpvraag van het kind. De ouders worden in deze beslissing betrokken.

Positieve benadering

Ik benader de problemen van het kind op een positieve manier. Samen met het kind zoek ik naar zijn sterke kanten en kwaliteiten. Ik richt mij op de behoeften en belevingswereld van het kind. Vaak zijn kinderen zelf in staat aan te geven hoe ze het beste geholpen kunnen worden. Dat kan zijn door gesprekken te voeren, maar ook door met ze te sporten, tekenen, kleien, zingen of een spelletje te spelen. Om het kind goed te bereiken, gebruik ik onder andere metaforen en de fantasiewereld van het kind. 

Het kan voorkomen dat ik ouders en andere familieleden bij de begeleiding betrek. Het kind is een onderdeel van het gezin, waarbij ieder lid een eigen plek heeft.
Indien nodig kan er een gesprek plaatsvinden met een leerkracht of een huisarts. Dit gaat altijd in overleg met de ouders en het kind.

 

Vertrouwensband
Ik vind het belangrijk dat er een vertrouwensband tussen het kind en mij ontstaat.

Een vertrouwensband zorgt ervoor dat het kind zich vrij voelt om alles te kunnen zeggen wat het kwijt wil. Vertrouwelijke informatie tussen het kind en mij wordt alleen bekend gemaakt als het kind hiervoor toestemming geeft.
De informatie die ouders aan mij geven is ook vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de ouders kan ik informatie aan derden bekend maken.

3ab19cc9-3975-44ca-aeb2-e814dd2c8dfc.png
Hoe werk ik?

IK BIED VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN EN KINDEREN MET ZIEKTE IN HET GEZIN HET VOLGENDE AAN:

SPECIALE GROEPEN

TARIEVEN

INTAKE

Het intakegesprek kost €70.  
Dit kan plaatsvinden in mijn praktijk in Santpoort-Noord, maar ook bij de ouders thuis.

 

60 minuten € 70 (BTWvrij)

SESSIE

60 minuten € 70/€ 80 ( BTWvrij)

Elke individuele sessie duurt  een uur en kost €70.  Het aantal sessies kan variëren van vijf tot twaalf keer.

Een gezinssessie kost €80. 

AFRONDING

Wanneer de sessies zijn afgerond, volgt er nog een afsluitend gesprek met de ouders. Indien nodig kan er tussentijds een gesprek gepland worden. En natuurlijk kunnen ouders ook altijd contact met mij opnemen.

De kosten van tussentijdse gesprekken en een afsluitend gesprek zijn €70. 

60 minuten € 70 (BTWvrij)

Het kan zijn dat de problematiek dusdanig is dat er specialistische hulp nodig is. Dan verwijs ik door naar een andere hulpverlener,  zoals een arts of een kinderpsycholoog.

 

KIND&COach is geregistreerd bij de beroepsvereniging VIT 
Therapie wordt veelal geheel of gedeeltelijk vergoed. Informeer altijd zelf bij uw zorgverzekeraar wat uw polisvoorwaarden zijn of kijk op de website van de VIT

AGB-code zorgverlener: 90042775

AGB-code praktijk: 9051561

 

Klacht:

Ik doe er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit. Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit dan kunt u gratis gebruikmaken van een klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging VIT. Deze ondersteunt u bij het formuleren van de klacht en bij het zoeken naar oplossingen. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Praktijk KIND&COach Ingrid Snijders is aangesloten bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een professionele, niet commerciële geschilleninstantie.

BTW-idnummer: NL002125388B78

 

Tuchtrecht:

Voor mijn werk als zorgaanbieder heb ik het tuchtrecht geregeld via het TCZ, het Tuchtrecht Complementaire Zorg. Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister RBCZ en daardoor ook automatisch ingeschreven bij TCZ.

 

KIND&COach Ingrid Snijders staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr 34383046).

 

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

VIT.jpg
RBCZ-logo_CMYK_payoff.png
TARIEVEN

Openingstijden:
maandag van 11.00u tot 21.00u
vrijdag van 9.00u tot 18.00 u
woensdag(oneven week) van 9.00u tot 21.00u

KIND&COach is gevestigd in het pand genaamd: burg.


Burgemeester Weertsplansoen 110
2071PK Santpoort Noord

 
​BEL OF MAIL INGRID

06 24 13 65 66

info@kindencoach.nl

Dank voor uw bericht! Ik neem binnen 1 werkdag contact op. Groet, Ingrid Snijders.

CONTACT
bottom of page